טירת הכרמל

טירת כרמל

       יום שם הקבוצה    שעות הפעילות
ראשוןמתחילות – בנות16:00-17:00
ראשוןבנות גן 17:45 – 17:00
ראשוןמתקדמות- בנות18:00-19:00