גן הרצל

קבוצה     ביה"ס           יום               ושעת פעילות
    ילדי גן      הרצל      יום רביעי    17:00-17:45