גן הבונים

גן הבונים

            קבוצה      ביה"ס           יום               ושעת פעילות
          ילדי גן      הבונים               17:30-18:15