גן ביה"ס שלמה תל (אהוד)

גן ביה"ס שלמה תל

          קבוצה                  ביה"ס              יום    ושעת פעילות
        גן שלמה תל          שלמה תל               (אהוד)       יום רביעי       17:45-18:00