גן אינשטיין

גן אינשטיין

      קבוצה         ביה"סיום                  ושעת פעילות
   בנות הגן    אינשטיין           יום שני      17:00-17:45