גן אילנות

גן אילנות

          קבוצה                  ביה"ס              יום    ושעת פעילות
        בנות הגן         אילנות       יום חמישי     16:45-17:30