ביה"ס שלמה תל (אהוד)

  ביה"ס שלמה תל

  כיתות            יום בשבוע       שעות הפעילות
      א-ב             יום רביעי         13:00-14:00
      ג-ו              יום רביעי          14:00-15:00