ביה"ס זכרון יוסף

זכרון יוסף

יום בשבועכיתה          שעות פעילות
יום שני  א-ב           13:00-14:00 
יום שניג-ו          14:00-15:00