ביה"ס הרצל

ביה"ס הרצל

    חמישי         א-ב             12:45-13:45
   חמישי       ג-ו             13:45-14:45