ביה"ס הפתוח

      כיתות   יום בשבוע    שעות פעילות
    א-ב     יום חמישי13:30-14:30
    ג-ו     יום חמישי14:30-15:30