ביה"ס הבונים

   ביה"ס הבונים

                כיתות             יום בשבוע             שעות הפעילות
                 א-ב              יום רביעי               13:00-14:00
                 ג-ו             יום רביעי              14:00-15:00