ביה"ס אינשטיין

ביה"ס אינשטיין

       יום בשבוע       כיתות        שעות הפעילות
      יום ראשון       א-ב          12:45-14:00
    יום ראשון        ג-ו          14:00-15:00