ביה"ס אילנות

ביה"ס אילנות

 יום בשבוע כיתה   שעות פעילות
יום ראשון  א-ב     12:45-13:45
יום ראשון  ג-ו    13:45-14:45